Profil Sekolah

PROFIL SEKOLAH
Nama Sekolah: SMK PGRI BLORA
NPSN: 20330042
Tahun Berdiri: 2001
Ijin Pendirian / Operasional: 1319/I.03/MN/2001
Status Akreditasi: B (Baik)
Luas tanah: 5293 m2
Alamat: Jln. RA Kartini 38 A, Blora 58212
A. Pemilik & Pembina:
1. YPLPDM-PGRIJT: Drs. AdiPrasetyo, SH, M.Pd. (Ketua)
 Jln. Lontar No. 1, Sidodadi
 Semarang
2. YPLPDM-PGRIJT Cab. Kab.Blora: Harun, S.Pd. (Ketua)
 Jln. GatotSubroto Km 2,
 Blora
B. Kepala Sekolah: Dyah Lestari Suryani, S.Pd.
1. Wakil Kepala Sekolah :
a. Urusan Kurikulum: Zumrotul Farida N, S.Pd.Si.
b. Urusan Kesiswaan & Humas: Suwiknyo, S.Pd.
c. Urusan Sarpras & Adm. Satpen: Drs. Wiyono, M.Pd.
2. Ketua Program Keahlian :
a. OTKP: Sulastri, S.Pd.
b. Tata busana: Aulia Kirana, s.Pd.
c. AKL: Tri Mulyaniningsih, SE
3. Ka. Subag TU: Siska Kurniyasari, SE
4. Jumlah Tenaga Pendidik: 27 orang
5. JumlahTenaga Kependidikan: 8 orang
6. Jumlah Siswa: 369 orang
C. Komite Sekolah: Basuki Mukti